Eksempel på uniTest: Kvantitativ tænkning

uniTEST kvantitativ eksempel

uniTEST består af en række multiple choice spørgsmål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier. Heraf er den ene kategori kvantitativ tænkning.

I vores forberedelsesmateriale består kategorien overordnet af tre typer spørgsmål. I nogle spørgsmål skal du kunne aflæse en graf eller en model, og kunne besvare spørgsmål og udregne simple problemer på baggrund af informationen i de givne grafer og modeller. I andre spørgsmål skal du løse simple matematiske problemer på baggrund af information givet i en tekst. I den sidste type spørgsmål skal du demonstrere overblik, da du her skal overskue information givet i  et større skema eller lignende, og du skal hurtigt kunne identificere den rigtige information til besvarelse af spørgsmålet. Vi gennemgår alle tre typer i denne artikel.

Spørgsmålene er designet til at teste færdigheder, og det er derfor generelle studierelevante evner og dermed den enkeltes egnethed til at gennemføre et studie, der testes.
Men det er muligt at forberede sig på testtypen og spørgsmålenes generelle udformning. Derudover er det relevant at forberede sig på, hvordan man vil gribe prøven an. Testen består af en lang række spørgsmål, der skal besvares under tidspres, og den situation er god at forberede sig på. Det handler om at prioritere sin tid, sikre sig at man forstår spørgsmålene korrekt og øve sig i hurtigt at finde relevant information i grafer, modeller og lignende.

 

Hvad tester kvantitativ tænkning spørgsmålene?

Kvantitativ tænkning spørgsmålene er designet til at teste din evne til:

 • At løse numeriske problemer på baggrund af informationer fra fx modeller, regneark, grafer etc.
 • At danne sig et overblik og holde styr på mange forskellige kvantitative oplysninger
 • Hurtigt at kunne aflæse grafer, regneark etc. og eventuelt sammenholde information i forskellige modeller.
 • At kunne løse numeriske problemer ved brug af simple regnemetoder.

Den første spørgsmålstype
Skemaer og overblik

Den tredje type spørgsmål, som man kan støde på i kategorien kvantitativ tænkning handler først og fremmest om at danne sig et overblik over et større og mere komplekst sæt af informationer. Her vil man typisk blive præsenteret for et skema eller flere skemaer med mange informationer. Der stilles herefter en række spørgsmål til skemaet/skemaerne, og testtageren skal hurtigt kunne danne sig et overblik over de mange informationer og finde de rigtige svar. I de tilfælde med flere skemaer vil det typisk være nødvendigt hurtigt at kunne sammenholde data fra de forskellige skemaer for at kunne besvare spørgsmålene. Denne type af de kvantitative spørgsmål er dermed først og fremmest designet til at teste den enkeltes evne til at danne sig et overblik over en større mængde information og hurtigt kunne sammenholde data/information med henblik på at finde frem til det rigtige svar.

Eksempel på uniTEST kvantitativ tænkning spørgsmål: Skemaer og overblik

uniTEST eksempel 2 kvantitativ

Modellen viser en vagtplan fra en arbejdsplads.
Vagterne der går fra 6-13, 8-16, 10 -19 kaldes D vagter.
Vagterne der går fra 13-20 og 15-23 kaldes A vagter.
Vagterne der går fra 20 – 03 og 00 – 7 kaldet N vagter.

Spørgsmål 1
Hvem har flest D vagter?

 1. Leonora
 2. Isaac
 3. Michael
 4. Bente

Det korrekte svar er 1:
Leonora


Spørgsmål 2
I hvilket af følgende tidsrum er der flest på arbejde?

 1. 12 – 13
 2. 13 – 14
 3. 14 – 15
 4. 15 – 16

Det korrekte svar er 4:
15 – 16


Spørgsmål 3
Hvor mange ansatte er på vagtskemaet??

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

Den anden spørgsmålstype
Sproglige numeriske spørgsmål

Den anden type spørgsmål, som man kan støde på i kategorien kvantitativ tænkning er såkaldte sproglige numeriske spørgsmål. Heri præsenteres du for en kort tekst, hvori der gives nogle informationer herunder nogle numeriske. Det er med andre ord et numerisk problem, der præsenteres ved en kort tekst.
Der stilles nogle spørgsmål til teksten, og her er det ganske ligesom med graf/model spørgsmålene væsentligt, at testtageren kan udlede hvilke informationer der er relevante for besvarelsen af de enkelte spørgsmål og dermed udregningen/løsningen af de konkrete numeriske problemer. Som udgangspunkt kræver udregningen af de numeriske spørgsmål kun basale regnekundskaber og det væsentligste vil derfor være, at testtageren demonstrerer evnen til hurtigt at kunne skabe overblik over tekstens information og regne ud, hvordan det numeriske problem kan besvares/udregnes. 

Eksempel på uniTEST kvantitativ tænkning spørgsmål: Sproglig numerisk

Belinda, Michael og Haider skal sammen på restaurant. De køber to flasker vin til 327 kroner stykket. Derudover bestiller Belinda menuen til i alt 499 kroner, Haider bestiller menuen til 599 kroner og Michael bestiller menuen til 549 kroner. Haider giver den ene flakse vin og de deler udgiften til den anden flaske. De beslutter at de hver betaler for egen mad.

Spørgsmål 4
Hvad skal Haider betale?

 1. 972
 2. 998
 3. 1035
 4. 1071


Spørgsmål 5
Hvad skulle de hver især betale, såfremt de i stedet delte regningen lige over?

 1. 767
 2. 769
 3. 772
 4. 779

Den tredje spørgsmålstype
Aflæsning af grafer og modeller

I den første type spørgsmål i kategorien kvantitativ tænkning vil du blive præsenteret for en graf, et regneark, en tabel eller en model. Det kan være en graf over salget i en fiktiv butik, et cirkeldiagram der viser fordelingen af hunderacer blandt hundeejere eller en plantegning af et hus. Mulighederne for modeller/grafer er mange, men fælles vil være, at modellen eller grafen indeholder nogle kvantitative informationer. I nogle tilfælde vil spørgsmålet indeholde mere end en graf, og her vil du skulle sammenholde informationerne i de to modeller.

Der vil til hver model/graf/regneark eller lignende være en række spørgsmål. Disse vil ofte kræve simple regnemetoder at besvare, men det vigtigste er, at du er i stand til at identificere den rigtige information i modellen, således at spørgsmålet kan besvares korrekt.

Eksempel på uniTEST kvantitativ tænkning spørgsmål: Grafer og modeller

uniTEST Kvantitativ Eksempel
Tryk billedet ovenfor for at forstørre det

Spørgsmål 6
Tim har købt en ny Monitor 3z elbil. Han ønsker at beregne sin forventede rækkevidde på en fuld opladning om vinteren. Om vinteren vil Tim køre på sine 18″ vinterdæk.
Til udregningen anvender Tim en gennemsnitstemperatur på -5°C. Tim har læst at man skal tillægge omkring 3 kw/100 km i forbrug hvis man primært kører på motorvej, så det beslutter Tim sig for at gøre.
Hvilken rækkevidde kan Tim forvente med de oplyste tal?

 1. 630 km
 2. 570 km
 3. 600 km
 4. 713 km

Det korrekte svar er 2 , 570 km.

Forklaring:
Ved en temperatur på -5°C skal batterikapaciteten reduceres med 5%. Svaret vil dog være det samme om vi udregner rækkevidden og derefter trækker 5% fra, eller om vi trækker 5% fra batterikapaciteten og derefter udregner rækkevidden. Husk også at lægge 3 kw/100 km til i forbruget.
Vi har nogle dejlige tal til hovedregning med 90 kw og 15 kw/100 km, derfor er det nemmest at trække 5% fra bagefter.

Lad os altså finde rækkevidden før korrektion for lavere temperaturer:
90 / 15 = 6
Da 20 blev oplyst i kw per 100 kilometer er svaret 600 km.

Nu fratrækker vi 5% for den lavere temperatur. Man kan finde 5% ved at dividere med 20:
600 / 20 = 30 km
600 – 30 = 570 km

Altså er rækkevidden 570 km.


Spørgsmål 7
Bjarne har en Otis 2B og valgte 19″ hjul. Bjarne syntes fælgene var grimme så han har taget de aerodynamiske hjulkapsler af, hvilket medfører en stigning i forbruget, før justering for dækstørrelse, på 5%. En kold vintermorgen hvor temperaturen når frysende -15 grader, begiver Bjarne sig på en længere køretur på landevejene. Hvilket forbrug kan Bjarne forvente af sin Otis 2B under disse forhold?

 1. 12,97 kw/100 km
 2. 13,26 kw/100 km
 3. 15,07 kw/100 km
 4. 16,88 kw/100 km

Det korrekte svar er 3: 15,07 kw/100

Forklaring:
Otis 2B har et forbrug på 14 kw/100km.
På grund af de 19″ hjul stiger forbruget med 2,5%. Derudover stiger forbruget med 5% grundet fjernelse af de aerodynamiske hjulkapsler.
Forbruget ændrer sig dog ikke pga. temperaturen, dette har kun indflydelse på den effektive batterikapacitet.
Først lægger vi 5% til forbruget. Vi kan finde 5% ved at dividere med 20:
14 / 20 = 0,7 kw/100 km
14 + 0,7 = 14,7 kw/100 km

Herefter lægger vi yderligere 2,5% til forbruget:
14,7 × 1,025 = 15,0675
Dette kan afrundes til 15,07 kw/100km

Tips til at forberede sig på de kvantitative spørgsmål

 • Træn din hovedregning.

  De kvantitative spørgsmål er numeriske, men selvom de typisk kræver simple udregninger, så er det ikke nødvendigt at have den store matematiske viden. Spørgsmålene kræver typisk blot evnen til at bruge de fire regnetyper (plus, minus, gange og dividere). Er man ikke stærk i simpel og hurtig hovedregning, kan det være en fordel at øve sig her, da dette giver mulighed for langt hurtigere at besvare de numeriske spørgsmål. Det er også en god ide at sikre sig, at man ved hvordan man ganger og dividerer med større tal ved hjælp af fx papir, da lommeregner ikke er tilladt under prøven.

 • Træn din evne til at læse grafer og få overblik over informationer.
  Derudover handler mange af de kvantitative spørgsmål mest af alt om evnen til at overskue mange tal og oplysninger og at kunne finde frem til de tal/oplysninger/informationer, som man skal bruge for at besvare et spørgsmål. Det er overblikket og evnen til at aflæse grafer, modeller og skemaer, der først og fremmest testes.
  Man kan derfor med fordel øve sig ved at studere grafer, skemaer mv. Læg nøje mærke til, hvad en graf fortæller, hvilke tal den gør brug af, og måske endnu vigtigere, hvad den ikke siger noget om. Det kan fx være relevant at studere, hvordan grafer bruges som understøttende kilder i artikler om specifikke emner. Læg mærke til hvordan tallene fra grafen bruges til at understøtte pointerne i artiklen. Dette udvikler også din kritiske sans for brugen af kvantitative data.
 • Forbered dig på spørgsmålenes generelle udformning.
  Øv dig på uniTEST lignende spørgsmål. På denne måde ved du hvad du skal forvente, du ved hvordan du griber spørgsmålene an og kender de klassiske faldgruber.
  Prøv eventuelt vores gratis uniTEST Miniprøve.
 • Træn under uniTEST lignede forhold.
  Det kan være en stor fordel at forberede sig på, hvordan man vil gribe selve uniTEST prøven an. Testen består af en lang række spørgsmål, der skal besvares under tidspres, og den situation er god at forberede sig på. Det handler om at prioritere sin tid, sikre sig at man forstår spørgsmålene korrekt og øve sig i hurtigt at finde relevant information i den givne data.

Med vores uniTEST forberedelsesplatform kan du øve dig med vores mange uniTEST spørgsmål, samt simulere uniTEST’en i fuld længde, under prøvelignende vilkår.

Kom ind på dit drømmestudie

Forbered dig til din kvote 2 optagelsesprøve, med vores uniTEST læringsplatform. Start din forberedelse i dag.

Kom i gang Læs mere