Kvote 2-prøve

Kvote 2 på Københavns Universitet (KU)

Alle der søger Kvote 2 på Københavns Universitet, skal tage KU’s Kvote 2-prøve. Det er kun dem, der består prøven med et resultat, der er blandt de bedste ansøgere til uddannelsen, der bliver inviteret til et kvote 2-interview

Hvad er KU’s Kvote 2-prøve?

KU’s Kvote 2-prøve er designet til at evaluere om du besidder de færdigheder der skal til for at kunne gennemføre din valgte uddannelse på universitetet.

Prøven består af 60 – 70 opgaver (i 2021 var det 67 opgaver) som skal løses på 2 timer. Flere af disse opgaver har underspørgsmål, hvilket betyder, at det totale antal spørgsmål ligger på ca. 200.

Prøven er den samme for alle ansøgere, altså vil du få de samme opgaver lige meget hvilken uddannelse du søger ind på. Du kan dog forvente at rækkefølgen på spørgsmålene ikke er den samme for din sidemand som for dig selv.

Prøven skal som udgangspunkt tages ved fysisk fremmøde. Du skal altså møde op i et lokale og tage testen. Hele prøven er computerbaseret og du vil blive tildelt en plads ved en stationær computer før prøvestart, du skal derfor ikke medbringe din egen bærbare. Hjælpemidler er ikke tilladt, dog vil der være blyant og papir til rådighed.

Bemærk at onlinedeltagelse i kvote 2-prøven tilbydes til ansøgere, der er forhindret i eller besværet ved at deltage fysisk i kvote 2-prøven. Læs mere om onlinedeltagelse her.

Prøv vores KU Kvote 2 miniprøve

15 spørgsmål – ingen tidsbegrænsning.

Kvote 2 miniprøve

Hvilke Spørgsmål Indeholder KU’s Kvote 2 prøve?

General Læsning
I denne type opgave skal du bruge dit ordforråd, din viden om grammatik samt din evne til at forstå en teksts sammenhæng. Du bliver præsenteret for en tekst hvor der 4 steder mangler et eller flere ord. Din opgave er at finde de rigtige ord der fuldender teksten.

Faglig Læsning
Denne kategori indeholder to typer opgaver. Den ene type er som beskrevet ovenfor blot med en tekst af mere faglig karakter. I den anden type opgave vil du også blive præsenteret for en faglitterær tekst, herunder vil der være en liste med udsagn/spørgsmål som alle skal vurderes med udgangspunkt i teksten. Du skal altså vurdere om disse udsagn/konklusioner er sande ifølge teksten.

Engelsk Læsning
Disse opgaver er som opgaverne i faglig læsning, blot på engelsk. De består hovedsageligt af faglitterære tekster.

Matematik
Matematikkategorien indeholder mange forskellige typer matematiske opgaver. For at løse disse opgaver skal du bruge din viden om regneregler, brøker, procentregning, trigonometri, sandsynlighedsregning, m.m.

Til KU’s Kvote 2 Test må der ikke anvendes hjælpemidler. Altså er en lommeregner ikke tilladt. Matematikopgaverne har således også det formål, at de tester om du er skarp til hovedregning

Grafer og Tabeller
I disse opgaver vil din evne til at fortolke diagrammer, grafer og tabeller blive sat på prøve. Øverst vil du blive vist en graf eller tabel (i nogle tilfælde begge dele), herunder vil der være en liste med 5 – 6 udsagn som alle skal vurderes med udgangspunkt i grafen/tabellen.

Logik og Mønstergenkendelse
For at løse disse opgaver skal du bruge dine evner til at genkende mønstre og tænke logisk for at finde den figur der mangler. For hvert spørgsmål bliver du vist en matrice bestående af 3 x 3 kasser, en af disse kasser mangler sit indhold – det er dette indhold du skal finde.

Vil du se eksempler på disse typer af spørgsmål? Så prøv vores gratis KU Kvote 2 miniprøve.

Forberedelseskurserne på Kvote2klar.dk er ikke udviklet i samarbejde med Københavns Universitet.

Hvad er KU’s Kvote 2-prøve?

KU’s Kvote 2-prøve er designet til at evaluere om du besidder de færdigheder der skal til for at kunne gennemføre din valgte uddannelse på universitetet.

Prøven består af 60 – 70 opgaver som skal løses på 2 timer. Flere af disse opgaver har underspørgsmål, hvilket betyder, at det totale antal spørgsmål ligger på ca. 200.

Prøven er den samme for alle ansøgere, altså vil du få de samme opgaver lige meget hvilken uddannelse du søger ind på. Du kan dog forvente at rækkefølgen på spørgsmålene ikke er den samme for din sidemand som for dig selv.

Prøven skal tages ved fysisk fremmøde. Du skal altså møde op i et lokale og tage testen. Hele prøven er computerbaseret og du vil blive tildelt en plads ved en stationær computer før prøvestart, du skal derfor ikke medbringe din egen bærbare. Hjælpemidler er ikke tilladt, dog vil der være blyant og papir til rådighed.

Bemærk at onlinedeltagelse i kvote 2-prøven tilbydes til ansøgere, der er forhindret i eller besværet ved at deltage fysisk i kvote 2-prøven. Læs mere om onlinedeltagelse her.

Prøv vores KU Kvote 2 miniprøve

15 spørgsmål – ingen tidsbegrænsning.

Kvote 2 miniprøve

Hvilke Spørgsmål Indeholder KU’s Kvote 2 prøve?

General Læsning
I denne type opgave skal du bruge dit ordforråd, din viden om grammatik samt din evne til at forstå en teksts sammenhæng. Du bliver præsenteret med en tekst hvor der 4 steder mangler et eller flere ord. Din opgave er at finde de rigtige ord der fuldender teksten.

Faglig Læsning
Denne kategori indeholder to typer opgaver.
Den ene type er som beskrevet ovenfor, blot med en faglig tekst istedet for en fiktiv tekst.
I den anden type opgave vil du øverst blive givet en faglitterær tekst, herunder vil der være en liste med udsagn som alle skal vurderes med udgangspunkt i teksten. Du skal altså vurdere om disse udsagn/konklusioner er sande ifølge teksten. 

Engelsk Læsning
Disse opgaver er som opgaverne i faglig læsning, blot på engelsk. De består hovedsageligt af faglitterærer tekster.

Matematik
Matematikkategorien indeholder mange forskellige typer matematik opgaver. For at løse disse opgaver skal du bruge din viden om regneregler, brøker, procentregning, trigonometri, sandsynlighedsregning, m.m. 
Til KU’s Kvote 2 Test må der ikke anvendes hjælpemidler. Altså, er en lommeregner ikke tilladt. Altså vil disse matematikopgaver også teste om du er skarp på hovedregning.

Grafer og Tabeller
I disse opgaver vil din evne til at fortolke diagrammer, grafer og tabeller blive sat på prøve. Øverst vil du blive vist en graf eller tabel (i nogle tilfælde begge dele), herunder vil der være en liste med 5 – 6 udsagn som alle skal vurderes med udgangspunkt i grafen/tabellen.

Logik og Mønstergenkendelse
For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at genkende mønstre og tænke logisk for at finde den figur, der mangler.
For hvert spørgsmål bliver du vist en matrice bestående af 3 x 3 kasser, en af disse kasser mangler sit indhold – det er dette indhold du skal finde.

Vil du se eksempler på disse typer af spørgsmål? Så prøv vores gratis KU Kvote 2 miniprøve.

Forberedelseskurserne på Kvote2klar.dk er ikke udviklet i samarbejde med Københavns Universitet.

Efter din Kvote 2 Prøve

Du vil deltage i Kvote 2 prøven enten i uge 15 eller i uge 16.
I maj måned vil du modage dit resultat på prøven. Resultatet er givet på baggrund af antallet af rigtige svar inden for hver af de seks kategorier. 
Der bliver udregnet en overordnet score for hele prøven, samt en score for den sproglige del og en score for den matematisk-logiske del af prøven.

Miniumsscore for Kvote 2-prøven

Minimumsscoren for at bestå prøven var 25 point i 2022. Den maksimale score til prøven var 60 point. Da der på mange af uddannelserne er rift om kvote 2 pladserne, er denne minimumsscore ikke nødvendigvis nok til at komme videre i optagelsesforløbet. Det er kun hvis du består prøven med et resultat, der er blandt de bedste til uddannelsen, at du bliver inviteret til et kvote 2-interview.

Du kan på denne liste se hvad minimumsscorerne i 2022 var for de forskellige uddannelser.

Hvis du består kvote 2-prøven, og dit resultat samtidig er blandt de bedste til uddannelsen, vil du modtage en invitation i midten af maj til et skriftligt eller mundtligt interview.

Forberedelse er essentiel for at opnå et resultat der sikrer dig en invitation til kvote 2-interview. Forbered dig til din KU kvote 2-prøve, med vores læringsplatform.

Vigtige Datoer – KU Kvote 2

Datoer for 2024

Ansøgningsfrist for Kvote 2
15. marts kl. 12.00

Frist for tilmelding til Kvote 2-prøven
18. – 21. marts kl 12.00

Afholdelse af online Kvote 2-prøve
10. – 12. april

Afholdelse af Kvote 2-prøven i Eksamenshuset
13. – 20. april

Svar på Kvote 2-prøven
Midten af Maj måned.

Endelig svar på din ansøgning
26. juli

Kom ind på dit drømmestudie

Forbered dig til din kvote 2 optagelsesprøve, med vores læringsplatform. Start din forberedelse i dag.

Kom i gang Læs mere