Resultater på brugerundersøgelse 2023

Brugerundersøgelse 2023

Efter de sidste kvote 2 prøver blev afholdt i slutning af april 2023, inviterede vi alle brugere til at besvare vores brugerundersøgelse. Udover at måle tilfredshed var formålet med undersøgelsen også at vurdere ligheden af vores materialer i forhold til prøvernes indhold.
129 brugere deltog i undersøgelsen.

Tilfredshed blandt KU Kvote 2 kunder

Tilfredsheden blandt kunder af vores KU Kvote 2-prøve forberedelseskursus har været meget høj. 

87% svarer at de var tilfredse eller meget tilfredse med kurset.
Kun 4% svarer at de var utilfredse med kurset.

94% svarer at de føler kurset har givet dem en fordel til deres prøve

Tilfredshed blandt uniTEST kunder

Tilfredsheden blandt kunder af vores uniTEST forberedelseskurset kan blive bedre.

66% svarer at de var tilfredse eller meget tilfredse med kurset.
18% svarer at de var ultilfredse med kurset.

86% svarer at de føler kurset har givet dem en fordel til deres prøve.

Hvad gør vi nu

Vi arbejder videre på at gøre vores kurser endnu bedre. Især videreudvikling af uniTEST kurset vil have vores opmærksomhed frem mod næste års kvote 2 kurser.

Vinder af konkurrencen

For at motivere flest muligt brugere til at deltage i brugerundersøgelsen udloddede vi en trådløs højtaler (B&O Explorer) til en heldig vinder.
Vinderen blev tilfældigt udtrukket den 22. maj 2023.
Vinderen blev Anne fra Odense.