Optimering af Kvote 2-Prøveforberedelse. Ændringer til 2024.

Baseret på vores brugerundersøgelser foretaget i 2023, har vi lavet flere større ændringer i vores uniTEST forberedelsesmateriale samt nogle ændringer til vores Kvote 2-prøve forberedelse.
Læs om disse ændringer nedenfor.

uniTEST Forberedelse
Vores brugere efterlyste i høj grad mere komplekse kvantitativ tænkning spørgsmål og ønskede en højere sværhedsgrad i spørgsmålene i denne kategori. Dette har vi efterkommet ved at udskifte ca. 1/3 af de kvantitative spørgsmål med spørgsmål af en væsentligt højere sværhedsgrad. Overordnet set er vores spørgsmål nu mere komplekse og sværere at løse.

Generelt efterlyste vores brugere en lidt højere sværhedsgrad af spørgsmål. Derfor har vi også udskiftet ca. 1/6 af vores kritisk tænkning spørgsmål med mere komplekse spørgsmål. Til sidst har vi udskiftet ca. 1/5 af vores sproglig tænkning spørgsmål med spørgsmål af en højere sværhedsgrad.

Vi har i denne sammenhæng tilføjet 100 nye uniTEST forberedelsesspørgsmål fordelt på en ny øveprøve og fire nye træningsprøver.

KU Kvote 2-prøve Forberedelse
Vores brugere var i høj grad tilfredse med vores forberedelsesmateriale, men en del efterlyste en større variation af spørgsmålstyper og en højere sværhedsgrad blandt vores matematik spørgsmål.
Vi har derfor udskiftet 35 matematik spørgsmål med nye og forbedrede spørgsmål. I samme omgang har vi tilføjet en helt nyt matematik træningsprøve.

Læs mere om vores kvote 2 forberedelsesplatform.