Alt du skal vide om uniTEST

Din præstation til uniTEST’en kan være afgørende for dine chancer for optagelse på din drømmeuddannelse. Vi har her samlet alt det du skal vide om uniTEST’en for at komme i gang med din forberedelse.

Hvad er uniTEST?

uniTEST’en er designet til at evaluere om du besidder de færdigheder der skal til for at kunne gennemføre en universitetsuddannelse. Det er altså ikke en test af din viden inden for bestemte områder, men en test af dine færdigheder.

Prøven er multiple-choice og består af ca. 95 spørgsmål som skal løses på 2½ time. 

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner

Prøv vores uniTEST miniprøve

10 spørgsmål – ingen tidsbegrænsning.

uniTEST miniprøve

Hvilke Spørgsmål Indeholder uniTEST’en?

uniTEST’en indeholder ca. 95 spørgsmål fordelt på 3 kategorier:

Sproglig Tænkning
Denne kategori af spørgsmål indeholder overordnet set 2 typer spørgsmål.

I den ene type spørgsmål bliver du præsenteret for et tekststykke, hvorefter der følger 4 spørgsmål, der alle skal besvares alene på baggrund af informationen givet i teksten. Disse spørgsmål er først og fremmest designet således, at svarene kan ligge i de små sproglige nuancer. Det kan være ords specifikke betydning eller tekstens overordnede ordlyd, som det er væsentligt at fange for at kunne besvare spørgsmålene korrekt. Det er også væsentligt, at man lægger mærke til formuleringer, der er udtryk for skribentens personlige holdninger fremfor fakta.
Der vil være flest af denne type Sproglig Tænkning spørgmsål.

I den anden type spørgsmål i denne kategori, skal sprog forstås i en mere semiotisk betydning. Det vil sige, at spørgsmålene består af både ord og billeder, og at spørgsmålene er designet således, at man skal kunne aflæse betydningen af samspillet mellem de forskellige typer af tegn. I disse spørgsmål præsenteres man fx for en klassisk vittighedstegning, og herefter tilknyttes nogle spørgsmål, der fx omhandler vittighedstegningens overordnede pointe.

Kvantitativ Tænkning
Denne kategori består af flere forskellige typer spørgsmål. 
Disse spørgsmål er designet med det formål at teste evnen til at aflæse modeller korrekt, finde de rigtige informationer i modellerne, foretage korrekte og simple udregninger og bevare overblikket over flere informationer.

I en del af spørgsmålene bliver man præsenteret for et diagram, et skema, en model eller en graf. Herefter stilles der en række spørgsmål, der skal besvares med afsæt i modellen. Ved nogle af spørgsmålene skal der foretages simple og enkle udregninger, hvori det væsentligste er at finde den rigtige information til udregningerne i modellen.

Alle udregninger skal foretages som hovedregning da lommeregnere ikke er tilladt til prøven.

Kritisk Tænkning
Denne kategori består af to typer spørgsmål.

Hovedparten af spørgsmålene består af et tekststykke efterfulgt af 4 spørgsmål. Spørgsmålene skal udelukkende besvares på baggrund af informationer og ordlyd i tekststykket.
Nogle svar kan findes meget direkte i teksten, mens andre spørgsmål kræver mere refleksion, evnen til at læse mellem linjerne og forstå indirekte budskaber og overordnede pointer. Det er desuden væsentligt, at man har øje for en skelnen i teksten mellem fakta, gisninger og personlige holdninger, da flere spørgsmål netop tester evnen til distinktion mellem disse.

Den anden type spørgsmål er designet som en argumentanalyse. Her præsenteres udsagn der alle forholder sig til et specifikt emne. Hvert udsagn skal vurderes i forhold til emnet. Disse spørgsmål tester evnen til at forstå, analysere og vurdere argumenter. 

Vil du se eksempler på disse typer af spørgsmål? Så prøv vores gratis uniTEST miniprøve.

Hvad er KU’s Kvote 2-prøve?

KU’s Kvote 2-prøve er designet til at evaluere om du besidder de færdigheder der skal til for at kunne gennemføre din valgte uddannelse på universitetet.

Prøven består af 60 – 70 opgaver som skal løses på 2 timer. Flere af disse opgaver har underspørgsmål, hvilket betyder, at det totale antal spørgsmål ligger på ca. 200.

Prøven er den samme for alle ansøgere, altså vil du få de samme opgaver lige meget hvilken uddannelse du søger ind på. Du kan dog forvente at rækkefølgen på spørgsmålene ikke er den samme for din sidemand som for dig selv.

Prøven skal tages ved fysisk fremmøde. Du skal altså møde op i et lokale og tage testen. Hele prøven er computerbaseret og du vil blive tildelt en plads ved en stationær computer før prøvestart, du skal derfor ikke medbringe din egen bærbare. Hjælpemidler er ikke tilladt, dog vil der være blyant og papir til rådighed.

 

Prøv vores KU Kvote 2 miniprøve

15 spørgsmål – ingen tidsbegrænsning.

Kvote 2 miniprøve

Hvilke Spørgsmål Indeholder KU’s Kvote 2 prøve?

General Læsning
I denne type opgave skal du bruge dit ordforråd, din viden om grammatik samt din evne til at forstå en teksts sammenhæng. Du bliver præsenteret med en tekst hvor der 4 steder mangler et eller flere ord. Din opgave er at finde de rigtige ord der fuldender teksten.

Faglig Læsning
Denne kategori indeholder to typer opgaver.
Den ene type er som beskrevet ovenfor, blot med en faglig tekst istedet for en fiktiv tekst.
I den anden type opgave vil du øverst blive givet en faglitterær tekst, herunder vil der være en liste med udsagn som alle skal vurderes med udgangspunkt i teksten. Du skal altså vurdere om disse udsagn/konklusioner er sande ifølge teksten. 

Engelsk Læsning
Disse opgaver er som opgaverne i faglig læsning, blot på engelsk. De består hovedsageligt af faglitterærer tekster.

Matematik
Matematikkategorien indeholder mange forskellige typer matematik opgaver. For at løse disse opgaver skal du bruge din viden om regneregler, brøker, procentregning, trigonometri, sandsynlighedsregning, m.m. 
Til KU’s Kvote 2 Test må der ikke anvendes hjælpemidler. Altså, er en lommeregner ikke tilladt. Altså vil disse matematikopgaver også teste om du er skarp på hovedregning.

Grafer og Tabeller
I disse opgaver vil din evne til at fortolke diagrammer, grafer og tabeller blive sat på prøve. Øverst vil du blive vist en graf eller tabel (i nogle tilfælde begge dele), herunder vil der være en liste med 5 – 6 udsagn som alle skal vurderes med udgangspunkt i grafen/tabellen.

Logik og Mønstergenkendelse
For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at genkende mønstre og tænke logisk for at finde den figur, der mangler.
For hvert spørgsmål bliver du vist en matrice bestående af 3 x 3 kasser, en af disse kasser mangler sit indhold – det er dette indhold du skal finde.

Vil du se eksempler på disse typer af spørgsmål? Så prøv vores gratis KU Kvote 2 miniprøve.

uniTEST på AU

uniTEST er en del af kvote 2 optagelsesforløbet på Aarhus Universitet for de naturvidenskabelige uddannelser, de tekniske uddannelser og medicin. Hvis du endnu ikke ved om uniTEST’en er obligatorisk for den uddannelse du søger, kan du læse mere her.

Indtil nu er uniTEST’en blevet afholdt på Aarhus Universitet ved fysisk fremmøde.

uniTEST på SDU

Alle der søger ind på kvote 2 hos SDU skal tage uniTEST’en. For de fleste uddannelser på SDU afgøres dine muligheder for optagelse udelukkende på dine resultater fra din uniTEST.

For at deltage i uniTEST, skal du møde op på SDU og medbringe din egen computer.

uniTEST Forberedelse

Resultatet på din uniTEST kan være altafgørende for om du bliver optaget på dit drømmestudie igennem kvote 2. Effektiv forberedelse kan øge dine chancer betydeligt.

Da uniTEST’en ikke er en faglig prøve, som tester din viden indenfor et specifikt område, kan du ikke “læse op” til prøven som du måske er vant til. Der er dog stadig meget du kan, og bør gøre, for at forberede dig.

Træn din læsehastighed
Forud for mange af spørgsmålene i uniTEST’en skal du læse et længere stykke tekst. Din evne til hurtigt at kunne læse og forstå denne tekst er vigtig for et godt resultat til prøven. Vi anbefaler derfor at du øger din læseaktivitet op til prøven, dette vil styrke din læsehastighed.
Det kan eventuelt være en god ide at tegne et midlertidigt abonnement på et af de større daglig aviser.

Træn lignende spørgsmål
Det kan være en stor fordel at træne på uniTEST lignende spørgsmål op til prøven. På denne måde bliver du bekendt med typerne af spørgsmål og vil med stor sandsynlighed føle dig mere selvsikker til prøven.

Træn under uniTEST ligende vilkår
Afprøv og træn dine “teststrategier” ved at øve uniTEST lignende spørgsmål med samme tidsbegrænsning som uniTEST’en. Teststrategier kan blandt andet være:

  • Læs altid spørgsmålet grundigt inden du afgiver dit svar.
  • Brug aldrig for lang tid på ét spørgsmål. Notér eventuelt nummeret på spørgsmålet og vend tilbage til det senere.
  • Lad ingen spørgsmål være ubesvarede. Der er ingen strafpoint for forkerte svar, altså kan det bedre betale sig at gætte end ikke at svare.
  • Brug eventuelt papir og blyant til at holde styr på tanker og tal, især i de kvantitative spørgmsål.
  • Hold øje med tiden, uden at lade den presse dig negativt.

Prøv vores uniTEST miniprøve

10 spørgsmål – ingen tidsbegrænsning.

uniTEST miniprøve

Kom ind på dit drømmestudie

Forbered dig til din kvote 2 optagelsesprøve, med vores læringsplatform. Start din forberedelse i dag.

Kom i gang Læs mere