Resultater på brugerundersøgelse 2024

Brugerundersøgelse 2023

Vi har igen i år afholdt brugerundersøgelser efter de sidste kvote 2 prøver blev afholdt i slutningen af april.
Udover at måle tilfredshed var formålet med undersøgelsen også at vurdere ligheden af vores materialer i forhold til prøvernes indhold.
141 brugere deltog i undersøgelsen.

Tilfredshed blandt KU Kvote 2 kunder

Tilfredsheden blandt kunder af vores KU Kvote 2-prøve forberedelseskursus har været meget høj. 

86% svarer at de var tilfredse eller meget tilfredse med kurset.
Kun 6% svarer at de var utilfredse med kurset.

98% svarer at de føler kurset har givet dem en fordel til deres prøve

Tilfredshed blandt uniTEST kunder

Tilfredsheden blandt kunder af vores uniTEST forberedelseskurset kan blive bedre.

64% svarer at de var tilfredse eller meget tilfredse med kurset.
10% svarer at de var ultilfredse med kurset.

86% svarer at de føler kurset har givet dem en fordel til deres prøve.

Ændring siden sidste år

Overordnet set er tilfredsheden af vores kurser ikke ændret væsentligt siden sidste år. Den største forskel ses på antallet af utilfredse kunder af uniTEST kurset, dette er faldet fra 18% til 10%. 


Hvad gør vi nu

Vi analyserer de individuelle svar på brugerundersøgelsen for at vurderer hvor vores forberedelseskuser bedst kan forbedres. 

Vinder af konkurrencen

For at motivere flest muligt brugere til at deltage i brugerundersøgelsen udloddede vi en trådløs højtaler (B&O A1 – 2nd) til en heldig vinder.
Vinderen blev tilfældigt udtrukket den 15. maj 2024.