Medlemsvilkår

Sidst opdateret 1. februar 2022

Vilkår og betingelser for brugerkonto på Kvote2klar.dk
Såfremt du har spørgsmål til nedenstående vilkår og betingelser, er du altid velkommen til at kontakte os.
Disse medlemsvilkår kan med fordel læses sammen med vores Privatlivspolitik.

  1. Nærværende aftale

1.1 Formål 

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Seliant ApS’ (”Kvote2klar”, ”vi” eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Seliant ApS udbyder via Kvote2klar.dk

1.2. Nærværende aftales virkning 

Når du tilmelder dig tjenester hos Kvote2klar, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Kvote2klar’s tjenester. Din markering i feltet ”Jeg accepterer Kvote2klar.dk’s betingelser” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Kvote2klar.

1.3 Aftalens varighed 

Nærværende aftale er gældende indtil denne afløses af en ny version. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle aktiviteter på Kvote2klar eller via Kvote2klar’s tjenester samt for dit forhold til Kvote2klar.

  1. Varighed af brugerkonto

2.1

Du har adgang til din brugerkonto i 6 måneder efter oprettelse.

  1. Registrering

3.1 Registrering af brugeroplysninger 

Som bruger på Kvote2klar.dk forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, e-mailadresse og hjemmeadresse. Husk at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og Kvote2klar.dk.

Din brugerkonto hos Kvote2klar.dk er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Ligeledes er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerkonti. 

3.2 Konto for erhverv

Det er ikke tilladt at oprette en brugerkonto for erhverv uden forudgående skriftlig aftale med Kvote2klar. 

3.3 Konkurrenter

Det er ikke tilladt for nuværende eller fremtidige konkurrenter at bruge Kvote2klar.dk, uden forudgående skriftlig aftale med Kvote2klar. Brug af Kvote2klar til forbedring af en konkurrents service eller produkter er ikke tilladt. Brug af Kvote2klar til at udvikle afledte produkter eller services er heller ikke tilladt.

3.4 Ajourføring 

Du er som bruger på Kvote2klar.dk ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerkonto til enhver tid er korrekte og gyldige. Du kan til enhver tid rette dine personoplysninger under menupunktet Indstillinger –> Profil Indstillinger.

3.5 Alder

Du skal være 18 år eller ældre for at oprette en konto på Kvote2klar.dk. Er du under 18 år, skal du bede dine forældre eller værge om tilladelse til at oprette en konto.

3.6 Lukning af brugerkontoen  

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke din brugerkonto under menupunktet Indstillinger –> Slet konto.

Kvote2klar.dk forbeholder sig retten at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Kvote2klar.dk´s regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din brugerkonto på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet købt medlemskab.

  1. Information fra Kvote2klar

4.1 E-mails fra os

Som bruger modtager du e-mails angående information om din konto, opdateringer mv. fra os. Disse e-mails kan til enhver tid afmeldes. 

Kvote2klar videregiver ikke dine oplysninger til brug for reklame fra andre virksomheder, medmindre du har givet samtykke hertil.

  1. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Kvote2klar.dk’s tjenester ejes af Seliant ApS. 

5.2 Rettigheder til forberedelsesmaterialet 

Køb samt brug af forberedelsesmaterialet fra Kvote2klar.dk indebærer en personlig ret til brug af materialet og materialet må ikke benyttes til videresalg eller videreoverdrages til andre brugere uden skriftligt samtykke fra Kvote2klar.dk.

5.3 Manglende adgang til Kvote2klar.dk

Kvote2klar kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Kvote2klar.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Kvote2klar.dk kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.4 Følgeskader

Kvote2klar er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Kvote2klar var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.5 Force majeure

Kvote2klar er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Kvote2klar ikke er herre over, og som Kvote2klar ikke med rimelighed burde have forudset.

  1. Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti medfører at du inden for 30 dage har ret til en fuld refundering af dit køb. For at opnå din refundering skal du inden for 30 dage efter oprettelsen af din konto rette dette krav til os på support@kvote2klar.dk

  1. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@kvote2klar.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: https://ec.europa.eu/.

 

Firmaoplysninger

Seliant ApS
Gammel Hasserisvej 123
9000 Aalborg
CVR: 38631985

E-mail: support@kvote2klar.dk
Telefon: 3939 3211

Sidst opdateret 1. februar 2022