Tag Arkiver: sproglig tænkning

Eksempel på uniTest: Kvantitativ tænkning

uniTEST kvantitativ eksempel

uniTEST består af en række multiple choice spørgsmål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier. Heraf er den ene kategori kvantitativ tænkning.
I vores forberedelsesmateriale består kategorien overordnet af tre typer spørgsmål. I nogle spørgsmål skal du kunne aflæse en graf eller en model, og kunne besvare spørgsmål og udregne simple problemer på baggrund af informationen i de givne grafer og modeller. I andre spørgsmål skal du løse simple matematiske problemer på baggrund af information givet i en tekst. I den sidste type spørgsmål skal du demonstrere overblik, da du her skal overskue information givet i et større skema eller lignende, og du skal hurtigt kunne identificere den rigtige information til besvarelse af spørgsmålet. Vi gennemgår alle tre typer i denne artikel.

Eksempel på uniTest: Sproglig tænkning

Sproglig Tænkning

uniTEST består af en række multiple choice spørgsmål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier. Heraf er den ene kategori sproglig tænkning.

Sproglig tænkning kategorien består af flere typer spørgsmål, der overordnet set skal teste din evne til at fange og forstå sproglige nuancer og implicitte konnotationer. Overordnet set har vi valgt at differentiere mellem to typer spørgsmål. I den ene type præsenteres du får et kortere tekststykke efterfulgt af en række spørgsmål til tekststykket.
Der er også eksempler på spørgsmål, hvor du fx præsenteres for flere små korte sætninger; Det kan fx være 4 forskellige fiktive avisoverskrifter, der omhandler det samme emne. Her kan spørgsmålene omhandle de forskellige overskrifters sproglige fremstillinger af emnet.

En anden type spørgsmål er vittighedstegninger, eller en tegning/model ledsaget af tekst. Her vil du også skulle besvare spørgsmål, der tester evnen til at opfange mening/pointer i sådanne sproglige konstruktioner.