Tag Arkiver: Kritisk tænkning

Eksempel på uniTest: Kritisk tænkning

Kritisk Tænkning uniTEST eksempel

uniTEST består af en række multiple choice spørgsmål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier. Heraf er den ene kategori kritisk tænkning.

Kategorien består af to forskellige typer spørgsmål, der dog har det tilfælles, at det handler om at demonstrere overblik og tekstanalytiske evner. Man bliver ikke testet i et bestemt fagområde, og man kan derfor ikke tale om et konkret pensum eller lignende, som man skal kunne på forhånd. Spørgsmålene er designet til at teste færdigheder, og dermed er det altså generelle analytiske evner og den enkeltes egnethed til at gennemføre et studie, der testes.